Miles Magister Mk.I N3827

Miles M-14A Magister výrobního čísla 873 opustil linku mateřského závodu Miles Aircraft Ltd v Readingu roku 1938, aby byl záhy, pod vojenským označením N3827, zařazen k 15. Elementary & Reserve Flying Training School v Kidlingtonu. Zformována byla 24. 6. 1938 a provozovala ji firma Marshalls Ltd. Rozpuštění školy je datováno 2. 9. 1939. Den poté je v Hanworthu ustavena 5. Elementary Flying Traning School, kam byl N3827 převeden. Dne 17. 6. 1941 se škola přesunula na letiště Meir. K jejímu rozpuštění došlo 23. 12. 1941.

V první polovině roku 1942 obdržela stroj ve skotském Montrose No.2 Flying Instructors School. Zabývala se školením učitelů létání pro elementární a pokračovací školy, jedno i vícemotorové. V době dodání tohoto Magisteru měla pro dané účely dosud v užívání Avro Tutory, avšak již od roku 1940 tu převládaly Magistery, v aktuálním čase o tabulkovém počtu 45 kusů. Druhou fázi kursu absolvovali instruktoři na Airspeedech Oxford Mk.I.

Air Movement Card z archivu Ministry of Defence Air Historical Branch (RAF) s uvedením všech zastávek v rámci vojenské služby tedy v letech 1938-1946

Čs. piloti zde procházeli školením od roku 1940 a nebylo jich právě málo. Pro nás nejzajímavější moment představuje No.10 FI Course, probíhající u 2. FIS od 1. července do 21. srpna 1942. Byli do něj zařazeni mj. i dva Čechoslováci, F/O Jan Mokrejš a F/Sgt. Jaroslav Šika. Oba prošli dvoufázovou osnovou na Magisterech a Oxfordech z čeho právě Mokrejš uskutečnil na N3827 celkem šest startů s celkovým náletem 7.10 hod. Šika v zápisníku stroj nemá uveden. Nicméně je velmi pravděpodobné, že Mokrejš nezůstal v létání s uvedeným strojem osamocen, neboť lze uvést další naše piloty procházející 2. FIS. Např. F/O Benedikt Blatný DFM, který sem nastoupil 27. 5. 1942 do No.24A FI Course. Také Sgt. František Červený a Antonín Kamímek, kteří zde byli 14. 10. – 23. 12. 1942 na Refresher Course. W/O Josef Vejlupek ukončil kurs 24. 8. 1943 a F/Lt. Bohuslav Eichler sem odešel 1. 9. 1943 do No.35 FI Course. 1. 10. 1943 sem nastoupil F/Sgt. Otto Špaček. 

Kopie zápisníku letů F/O Jana Mokrejše s dobře patrnými záznamy letů provedených na N3827.

Magistery sloužily již od počátku války jako spojovací letouny u stíhacích squadron. N3827 byl přidělen přibližně roku 1944 k noční stíhací 125 (Newfoundland) Sqdn. do Church Fentonu, Od dubna do června 1945 zde létal na Mosquitech NF.XXX rovněž čs. pilot F/O Pavel Kudláč. I on mohl docela dobře se strojem nějaký ten let u jednotky vykonat. Letoun byl delimitován z královského letectva dne 12.6. 1946 a dodán do zámoří k další službě.


Náš Miles Magister je momentálně v péči restaurátorů, kteří jej uvádějí do barev a označení stroje číslo T9752. Tento letoun pocházel z výrobní série Milesu, která se produkovala v počtu 220 kusů (s/n T9669 – T9982) mezi květnem až listopadem 1940. Jednalo se o nový stroj držený po zalétnutí a převzetí RAF u některé z Maintenance Unit. Když se 22. 12. 1940 operační B flight 312. squadrony oddělil a přesunul ze Speke u Liverpoolu na letiště Penrhos v severním Walesu, obdržel zde svůj „hack“ v podobě Magisteru T9752. Letoun zde prošel barevnou úpravou, spočívající v protažení kamuflážích polí na spodek boční plochy trupu a z původní training yellow zůstal jen obvodový prstenec výsostného znaku, čím se změnil z typu A na A1. Jeho použití spočívalo povětšinou v konání služebních letů mezi Penrhosem, Speke a Valley (kam se A flight přesunul počátkem března 1941). 

Snímky stroje s malůvkami Disneyových postaviček existují, jednak v „čisté“ podobě, jednak s křídou psanými nápisy a vzkazy příslušníků pozemního personálu. Pokrývaly trup, ocasní plochy, obě poloviny křídla shora, a dokonce i vrtuli. Vše není opticky zdokumentováno, což je škoda. Kdy se tak stalo, prozrazuje datum napsané na mašině (10. IV. 41), tedy ještě v Penrhosu. Po spojení „třistadvanáctka“ fungovala v Jurby na Isle of Man od 20. dubna. Dne 29. 5. 1941 se personál letecky přesunul na operační základnu Kenley a veškeré Hurricany + Magister byly ponechány v Jurby, kde je převzala 302(polská) squadrona. U Poláků letoun fatálně havaroval při nouzovém přistání 8. 7. 1941 u Ramsey a byl odepsán (historický text a foto Zdeněk Hurt)