De Havilland DH-82 Tiger Moth

 

Tyto stránky jsou věnovány letadlu De Havilland DH-82 Tiger Moth výrobního čísla 82536 z roku 1939, kterého jsem hrdým majitelem a provozovatelem. Je prvním letuschopným strojem tohoto typu domovsky v České republice, kde se sbírky historických letadel utěšeně rozrůstají.

Ze své úctyhodné kolekce mi jej odprodal Kevin Crumplin poté co nabyl přesvědčení, že o něj bude dobře postaráno (to bude!). Kevin je žijící ikonou ve světě DH-82 a v anglickém Henstridge provozuje Tiger Moth Training spolu s Anabelle Buroughes a Clive Davidsonem. Tímto, více aktem přátelství a porozumění než pouhou obchodní transakcí, se de facto podařilo rozšířit působnost jeho pozoruhodného podniku do střední Evropy.

 

S Tiger Mothem létám hlavně pro radost, okrajově také letecká vystoupení a lety pro veřejnost.

 

Letecké vystoupení

letecké vystoupení

Vystoupení  jsou divácky atraktivní a akrobacie letadel vyrobených před 2 sv. válkou je v dnes velmi zřídka k vidění.

Vyhlídkové lety

vyhlídkové lety

Máte-li chuť proletět se v otevřeném dvouplošníku, který je autentickým válečným veteránem.

Letecký výcvik

letecký výcvik 

Pro piloty nabízím možnost seznamovacího letu s instruktáží včetně nácviku vývrtek.